Styret i STKD

2022

Leder

Overordnet ansvar
Odd Ivar Knutsen
48861521
leder@stkd.org
Nestleder/
sekretær
Hilde Farstad
97756356
nestleder@stkd.org
Hovedtrener/
styremedlem

Trener-, faglig-, graderings- og stevneansvarlig
Steffen Halle
48162283
hovedtrener@stkd.org
Materialforv./
styremedlem

Materiell og salg
Roald Folvik
92083119
materialforvalter@stkd.org
Kasserer

Økonomioppfølging, medlemsregister
Tore Sæbø
 90515490
kasserer@stkd.org

epost til hele styret: styret@stkd.org