Styret i STKD

2016

Leder

Overordnet ansvar
Helge Kyllo
41600448
leder@stkd.org
Nestleder/
sekretær
Mona Fagerli
nestleder@stkd.org
Hovedtrener/
styremedlem

Trener-, faglig-, graderings- og stevneansvarlig
Steffen Halle
48162283
hovedtrener@stkd.org
Materialforv./
styremedlem

Materiell og salg
Stein Mathisen
materialforvalter@stkd.org
Kasserer

Økonomioppfølging, medlemsregister
Tore Sæbø
 90515490
kasserer@stkd.org
1. vara Roger
Kristoffersen
varamedlem1@stkd.org
2. vara Christine Schefte
varamedlem2@stkd.org
Webmaster/
3. vara
Christophe Basire
webmaster@stkd.org