Styret i STKD

2018

Leder

Overordnet ansvar
Odd Ivar Knutsen
90712225
leder@stkd.org
Nestleder/
sekretær
Mona Fagerli
nestleder@stkd.org
Hovedtrener/
styremedlem

Trener-, faglig-, graderings- og stevneansvarlig
Steffen Halle
48162283
hovedtrener@stkd.org
Materialforv./
styremedlem

Materiell og salg
Stein Mathisen
materialforvalter@stkd.org
Kasserer

Økonomioppfølging, medlemsregister
Tore Sæbø
 90515490
kasserer@stkd.org
1. vara Nina Pettersen
varamedlem1@stkd.org
2. vara Roger Kristoffersen
varamedlem2@stkd.org
3. vara Christine Schefte
varamedlem3@stkd.org

epost til hele styret: styret@stkd.org