Påmeldinger

Røra International FrightCamp 16-18 februar. Påmeldingsfrist Torsdag 26. januar
Meld på her: LINK

MN1 3. februar. Påmelding gjøres på trening torsdag 18. januar.