Om STKD

Stjørdal Taekwondo Klubb ble stiftet i 1985.

Stjørdal Taekwondo Klubb  utøver den formen for taekwondo som er tilsluttet World Tae Kwon Do Federation (W.T.F.). W.T.F. er i dag den største Taekwondo-organisasjonen med over 50 millioner medlemer i over 167 land. W.T.F. er gjennom Norges Kampsportforbund opptatt i Norges Idrettsforbund. Det er kun taekwondo tilsluttet W.T.F som er olympisk idrettsgren.

Klubben har over 70 aktive medlemmer fra 8-50 år. Den er en av Midt-Norges største WTF klubber! Klubben har hevdet seg i konkurranser på nasjonalt plan og samarbeider med flere andre klubber i Trøndelag.

Vi er organisert i Norges Idretsforbund og Norges Kampsportsforbund. Alle utøvere er forsikret gjennom Norges Kampsportsforbund www.kampsport.no

All trening foregår under kontrollerte forhold, og klubben satser på det sportslige og ivareta det gode sosiale miljøet vi har. Vi holder til i trimrommet i Fosslia fjellhall på Stjørdal (KARTpå  mandager, tirsdager og torsdager. Kom gjerne en tur på besøk for mer informasjon, eller ta kontakt.

Ofte ser vi at foreldre begynner sammen med sine barn, noe som viser seg å være et svært viktig tiltak for at alle skal trives, både store og små. I STKD deler vi inn partiene først og fremst ut i fra kunnskaper og nivå, og dette betyr at du som voksen får en unik sjanse til å trene sammen med dine egne barn. Erfaring viser at dette har en svært positiv effekt for mange og at interessen øker. Og taekwondo passer for alle aldre. Det er DU som bestemmer hvilket ambisjonsnivå du vil legge deg på og du som skal finne dine egne grenser.

Klubben er registrert som egen juridisk enhet med organisasjonsnummer: 993632295

For innbetaling av kontigenter og lignende brukes konto: 4435.06.80915.
Husk at alle innbetalinger MÅ merkes med utøverens navn og hva innbetalingen gjelder.