ÅRSMØTE I STJØRDAL TAEKWONDOKLUBB

Tid: Onsdag 16. mars 2021 kl 19:00
Sted: Cavotec Micro-Control AS, Gevinglia 112, 7517 Hell

Saksliste:

 1. Åpning av årsmøtet
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
 4. Årsmelding 2021
 5. Regnskap 2021
 6. Årsplan med innspill fra deltakere
 7. Budsjett 2022 med fastsettelse av treningsavgift
 8. Valg

Mvh Styret i Stjørdal Taekwondoklubb

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for ÅRSMØTE I STJØRDAL TAEKWONDOKLUBB

Oppstart 2021: Torsdag 21.01.2021

Etter Covid-utbruddet i jula har Stjørdal kommune nå åpnet for at de under 20 år kan gjennoppta trening. Vi kjører i gang fra 21.01.2021 med samme treningsgrupper/kohorter som før jul.

Kommunen har følgende regler vi må forholde oss til (kopiert fra informasjon fra kommunen):

 • De kommunale idrettsanleggene åpner i gult nivå for organisert aktivitet for barn og unge under 20 år. Dvs. med i hovedsak samme føringer som før jul.
 • INGEN syke (eller småtufse) møter til trening.
 • Arrangør/leietaker (den som rommet er booket på) er ansvarlig for at gjeldende smittevernstiltak blir fulgt (nasjonale eller lokale om lokal tilpassing) og har oversikt over deltakere som å kunne hjelpe med eventuell smittesporing.
 • Hall står avlåst og kun de som skal på organisert treninng/aktivitet slipper inn.

Oppmøte ute. Innslipp 10 min før trening, husk sprite hender innenfor døren. Følg oppmerking i gulv og hold avstand.

 • Gå rett til garderobe for skifte, rutinemessig håndvask osv. Rett til tildelt bane/treningsflate. Sørg for å følge gangmønster slik at man ikke møter lag som går av flata.
 • Ingen publikum/ingen på tribune og vrimle arealer!
 • Følg din særforbunds spesifike avstands og hygieneregler under aktiviteten. Husk at vi for enkelte arealer/utstyr (bla treningsrom) har spesifikke krav.
 • Fullfør pålagte ekstra renholdsrutiner om det benyttes arealer som krever dette.
 • Avslutt trening til riktig tid (inkl renholdet i deres treningstid). Gå til garderobe for håndvask og skifte.
 • Lokalt påbud om munnbind: Personer som er fylt 12 år skal bruke munnbind på offentlig bygg.

Munnbind skal brukes i gangareal da det kan være vanskelig å overholde 1m kravet her. Utgangspunktet skal munnbind også benyttes i hallene, men det kan utøves skjønn under aktivitet om munnbindet forhindrer aktiviteten.

Med dette sier det seg selv at det i svømmehallen kun er krav frem til garderobe, ikke under aktiviteten.

 • Lag og foreningers trenere og ledere som bor i annen kommune kan behøve å reise til trening eller øvelse i Stjørdal, og barn i Stjørdal må få delta i sin aktivitet selv om den foregår på en arena i en annen kommune. Kommunen anser denne typen reiser som nødvendige, for å bidra til barn og unges fysiske og psykiske helse. Vi minner bare om at de som må følge eller kjøre barna over kommunegrensene utviser ekstra forsiktighet med tanke på smittevern.
 • Ingen arrangement frem tom 31/1-21.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Oppstart 2021: Torsdag 21.01.2021

Stjørdal kommune åpner igjen for organisert aktivitet for personer under 20 år fra og med 18.november.

Stjørdal Taekwondoklubb følger kommunens føringer, dvs at bare de som ennå ikke har fylt 20 år kan komme på trening frem til nye lettelser kommer, gitt at de er friske.

Alle må selv føle på om de ønsker å komme på trening, og det er en forutsettning at man er frisk og ikke har mistanke om sykdom når man drar på trening.

Treningstider for de som kan komme på trening er de samme som tidligere.

Alle må møte utenfor hall før trening, og innslipp i hall skjer ti minutter før treningen starter. Etter trening må alle forlate hallen uten mingling, dette for å hindre evt smitte.

Første trening blir altså kommende torsdag 19. november, og kun for de under 20 år.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Stjørdal kommune åpner igjen for organisert aktivitet for personer under 20 år fra og med 18.november.

Stengte idrettshaller på Stjørdal frem til 16. november

Pga det pågående korona-utbruddet på Stjørdal stenger Stjørdal kommune alle idrettshaller frem til og med 16. november.
Det vil derfor ikke bli noen treninger kommende uke. 

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Stengte idrettshaller på Stjørdal frem til 16. november

Lokale tiltak i forbindelse med oppblomstring av covid-19 på Stjørdal:

Lokale tiltak i forbindelse med oppblomstring av covid-19 på Stjørdal:
Stjørdal kommune har bestemt at det kun er tillatt med organisert aktivitet for personer under 20 år frem tom 13.november.


Styret har derfor vedtatt innført disse begrensningene på trening i samme tidsrom; dvs at bare de som ennå ikke har fylt 20 år kan komme på trening frem til og med 13. november, gitt at de er friske.


Alle må selv føle på om de ønsker å komme på trening, og det er en forutsettning at man er frisk og ikke har mistanke om sykdom når man drar på trening.

Treningstider for de som kan komme på trening er de samme som tidligere.

Skrevet i Ukategorisert | Kommentarer er skrudd av for Lokale tiltak i forbindelse med oppblomstring av covid-19 på Stjørdal: